Baner

Nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại trường PTDTBT THCS Nà Tòng

Thứ năm - 06/10/2022 09:55

Một buổi sinh họt chuyên môn tổ tại trường PTDTBT TH Nà Tòng

Một buổi sinh họt chuyên môn tổ tại trường PTDTBT TH Nà Tòng
Đối với đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học thì công tác tự học, tự bồi dưỡng lại gặp những khó khăn, phức tạp riêng vì dạy 2 buổi trên ngày cho nên việc bố trí, sắp xếp quỹ thời gian cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng không nhiều
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC NÀ TÒNG TRONG TỰ HỌC, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CÂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

          Năm học 2022 – 2023 là năm học tiếp theo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Tuần giáo nói chung và trường PTDTBT TH Nà Tòng nói riêng. Để thực hiện tốt chương trình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học BGH nhà trường đã triển khai các nội dung tự học, tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn nghiệp vụ giáo viên ngay từ cuối năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023 nhà trường đã triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp để đội ngũ giáo viên trong nhà trường phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
          Đối với đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học thì công tác tự học, tự bồi dưỡng lại gặp những khó khăn, phức tạp riêng vì dạy 2 buổi trên ngày cho nên việc bố trí, sắp xếp quỹ thời gian cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng không nhiều. Bản thân đội ngũ giáo viên dạy văn hóa phải dạy nhiều môn học nên khả năng hiểu biết chuyên sâu về kiến thức còn hạn chế. Vì vậy:
Bản thân mỗi giáo viên trước hết phải nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm về tự học, tự bồi dưỡng. Chỉ khi nhận thức đúng thì bản thân mới chuyển hóa được nhu cầu, đòi hỏi của xã hội thành động cơ mục đích của cá nhân, từ đó mới chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng.
          Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần xây dựng cho mình kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học.Trong kế hoạch này cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng. Khi xây dựng kế hoạch giáo viên phải thể hiện rõ những nét phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cần hoàn thiện. Những kiến thức, kĩ năng sư phạm, phương pháp dạy học, …cần bổ sung. Để xây dựng một kế hoạch khoa học, giáo viên cần dựa trên kế hoạch của trường.
Cần sắp xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng cho phù hợp với đặc trưng công việc của mình. Thời gian tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên rất hạn chế do vậy mỗi giáo viên cần sắp xếp thời gian tự học qua sinh hoạt chuyên môn ở tổ, nhóm, qua dự giờ thăm lớp, qua tham dự các buổi chuyên đề, tập huấn, hội thảo do trường, Phòng giáo dục tổ chức…vào hè hoặc trong năm học. Ngoài ra giáo viên cần tham gia tự học, tự bồi dưỡng vào ngày nghỉ, giờ nghỉ.
          Cần xác định được nội dung tự học, tự bồi dưỡng phù hợp. Tự học, tự bồi dưỡng ở đây không chỉ bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ mà còn bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng sư phạm. Trong quá trình bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng sư phạm người giáo viên cần học tập ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Học tập, bồi dưỡng thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội. Từ đó hoàn thiện nhân cách người giáo viên. Khi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cần biết lựa chọn tài liệu, nghiên cứu thu thập thông tin một cách có chọn lọc phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Có thể tìm tài liệu bồi dưỡng qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sinh hoạt chuyên môn… Giáo viên cần bổ sung kịp thời những kiến thức về tin học, ngoại ngữ, đổi mới về phương pháp, trang bị cho mình những kiến thức về văn hóa, xã hội, những hiểu biết pháp luật.
          Tự học, tự bồi dưỡng là một đòi hỏi, một yêu cầu khách quan bởi thực tiễn của giáo dục đào tạo không ngừng phát triển nhất là phát triển tư duy đổi mới của giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số hoạt động tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trường PTDTBT TH Nà Tòng:
          Tuyên truyền tới đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo trong nhà trường tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục năm 2019.
Trong hè 2022 nhà trường có 3 giáo viên văn hóa chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (Đại học).
          1. Tham gia tập huấn sử dụng SGK lớp, triển khai xây dưng kế hoạch giáo dục và phương pháp day học lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
          Nhà trường đã tổ chức triển khai cho 100% giáo viên tham gia tập huấn sử dụng SGK lớp 3 trong tháng 6/2022 và tham gia đầy đủ tập huấn triển khai xây dưng kế hoạch giáo dục và phương pháp day học lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ ngày 8/8/2022 – 10/8/2022. Thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng giúp giáo viên trong nhà trường có nhận thức đúng đắn về phát triển chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới theo CTGDPT 2018.
 
 
Giáo viên tích cực tham gia bồi dưỡng tập huấn triển khai xây dưng kế hoạch giáo dục và phương pháp day học lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ ngày 8/8/2022 – 10/8/202
          2. Tự học, tự bồi dưỡng thông qua bồi dưỡng thường xuyên cá nhân trong năm học
          Thực hiện theo kế hoạch 667/KH-PGDĐT ngày 28/7/2022 của Phòng GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2022-2023, BGH nhà trường đã chỉ đạo, triển khai tới giáo viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học, theo đó 100% giáo viên trong nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo với mục tiêu tự học, tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân.
          3. Bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường, cụm trường.
          Xác định đây là phương thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả nên ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo chuyên môn trường, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, trường, cụm trường để giáo viên có cơ hội học hỏi, chia sẻ, trao đổi về các kinh nghiệm, sáng tạo trong dạy và học để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy
Tổ chức chuyên đề tổ CM K1 + 2 Ghép tháng 9 năm học 2022 - 2023
           4. Tự khai thác các nguồn thông tin qua các phương tiện thông tin
          Để thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng góp phần phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân thông qua các hoạt động giáo dục tại nhà trường giáo viên cần phải tự học, bồi dưỡng qua các phương tiện thông tin như các các trang điện tử của             Bộ giáo dục và đào tạo, các nền tảng tập huấn dạy học, các tiết dạy mẫu, tìm kiếm tài liệu tham khảo… để vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác đáp ứng nhu cầu đổi mới.
          Trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng bản thân phải biết tự kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của mình. Hoạt động này giúp mình nhìn nhận lại những việc đã làm và chưa làm được trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng.
          Tự học, tự bồi dưỡng được hình thành trong quá trình luyện tập kiên trì có hệ thống, trên cơ sở ý thức trách nhiệm, tính tự giác cao. Hình thành thái độ động cơ phấn đấu đúng đắn để hoàn thiện phẩm chất nhân cách, nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác và uy tín nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đó cũng là mục tiêu phấn đấu của đội ngũ giáo viên trường PTDTB TH Nà Tòng.

 

Tác giả: Trường PTDTBT TH Nà Tòng

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Nà Tòng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Khẩu hiệu
LIÊN KẾT NHANH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây