Trang nhất Tin tức tổng hợp Tin Giáo dục Tin từ cơ sở

TRIỂN KHAI ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thứ tư - 16/10/2019 10:00 - Tác giả bài viết: Phòng GD Tuần Giáo - Đã xem: 288

(tuangiao.edu.vn) - Sau 30 năm đổi mới, đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
 TRIỂN KHAI ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 
 Sau 30 năm đổi mới, đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa cao, môi trường văn hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bề vững. Vì vậy, đổi mới giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện tại, không chỉ với nước ta mà là xu thế mang tính toàn cầu.
          Để đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông trước tiên mỗi giáo viên phải nhận thức đúng yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay, chuẩn bị triển khai nội dung chương trình, SGK mới từ năm 2019: Chuyển từ dạy học “tiếp cận nội dung” sang dạy học “tiếp cận năng lực”. Việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực (PTPCNL) về bản chất không thay thế mà chỉ mở rộng hoạt động dạy học theo định hướng nội dung bằng cách tạo một môi trường, bối cảnh cụ thể để HS được thực hiện các hoạt động vận dụng kiến thức, sử dụng kĩ năng và thể hiện thái độ của mình.
          Từ nhận thức đúng phải chuyển sang làm được các công việc cần phải làm ở mỗi GV và từng tổ chuyên môn như: Nắm vững mục tiêu, yêu cầu dạy học và kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của HS theo định hướng PTPCNL; quy trình tinh giản, điều chỉnh và xây dựng lại CT môn học, cấu trúc lại các bài học trong SGK hiện hành để thuận tiện cho dạy học PTPCNL HS,…Đặc biệt, giúp cho GV nắm được cách thức đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới KTĐG và đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo định hướng PTPCNL HS phù hợp với thực tế nhà trường.
            Xây dựng lại nội dung, CT môn học hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS bao gồm các bước sau đây:
+ Bước 1: Rà soát nội dung CT, SGK hiện hành: Mục đích của việc làm này là để loại bỏ những kiến thức cũ, lạc hậu, không phù hợp; đồng thời bổ sung, cập nhật những kiến thức mới phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi HS và đặc điểm địa phương, vùng miền.
+ Bước 2: Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học các môn học trong CT hiện hành: Ở bước này, có thể tổ chức nội dung dạy học của từng môn học thành những bài học mới, chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các nội dung hoạt động khác vào chương trình.
+ Bước 3: Thiết kế các chủ đề liên môn: Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của CT hiện hành, có thể là chủ đề liên môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên hoặc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Bước 4: Xây dựng kế hoạch dạy học mới: Kế hoạch dạy học mới là kế hoạch được xây dựng sau khi đã cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học các môn học trong CT hiện hành. Trên cơ sở kế hoạch dạy học này, thực hiện việc phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng HS, điều kiện thực tế của các trường phổ thông.
+ Bước 5: Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học mới: Các trường phổ thông trong tỉnh có thể linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học mới ở một lớp, một chương hoặc chủ đề nào đó vào thời điểm thích hợp trong năm học.
+ Bước 6: Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực HS dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực HS; dạy học sát đối tượng, chú trọng công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi, trong nội dung bài giảng cần có những phần nâng cao để HS trung bình vươn lên mức khá, HS khá vượt lên mức giỏi; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; tăng cường thực hành, vận dụng vào thực tiễn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
         Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đổi mới PPDH trên cơ sở CT và SGK hiện hành là thực hiện bước chuyển từ CT giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Trong dạy học PTPCNL HS, cần vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học sau đây:
           Thứ nhất, đối với PPDH, cần quan tâm đến các phương pháp (PP): Thảo luận nhóm, Giải quyết vấn đề, Dạy học theo dự án, Dạy học kiến tạo, Bàn tay nặn bột… cùng các kỹ thuật dạy học tích cực như Động não, Khăn trải bàn, Bản đồ tư duy,…
           Thứ hai, đối với hình thức tổ chức dạy học, bên cạnh hình thức dạy học trên lớp, cần quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học…
Trong quá trình dạy học, việc vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học tích cực theo định hướng PTPCNL HS cần được thực hiện bằng một quy trình, gồm các bước sau đây:
+ Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học: Mục đích của việc tìm hiểu nội dung bài học là nhằm xác định bài học đó có đóng góp gì cho sự PTPCNL ở HS? Và để phát triển PCNL đó, bài học đó cần được “tái cấu trúc” như thế nào?
+ Bước 2: Tìm hiểu sự khác biệt về năng lực và phong cách học của HS: Mỗi HS đều học tập, phát triển bằng chính khả năng và phong cách riêng của mình. Vì thế, giữa các em có sự khác biệt về năng lực và phong cách học. Sự khác biệt này đòi hỏi GV khi sử dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học cần phải có sự “cá thể hóa” theo nguyên tắc dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng HS.
+ Bước 3: Khảo sát điều kiện dạy học của nhà trường: Điều kiện dạy học của nhà trường không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn ảnh hưởng đến việc vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học, nhất là các PPDH và hình thức tổ chức dạy học tích cực. Do đó, trước khi quyết định vận dụng PPDH và hình thức tổ chức dạy học nào đối với bài dạy, GV cần tìm hiểu xem cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường như thế nào, có đảm bảo cho việc tổ chức dạy học theo định hướng PTPCNL HS không?
+ Bước 4: Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học: Sở trường, sở đoản là điểm mạnh, điểm yếu trong tay nghề sư phạm của GV nói chung, trong vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học nói riêng. Ở từng GV, việc vận dụng PPDH và hình thức tổ chức dạy học này có thể là ưu thế nhưng việc vận dụng PPDH và hình thức tổ chức dạy học khác có thể là hạn chế. Vì thế, GV cần cân nhắc ưu thế, hạn chế của mình khi vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học để đạt được hiệu quả dạy học cao nhất.
+ Bước 5: Triển khai các PPDH và hình thức tổ chức dạy học: Sau bước 4, GV đã lựa chọn được các PPDH và hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Ở bước này GV triển khai các PPDH và hình thức tổ chức dạy học đã lựa chọn vào việc tổ chức dạy học. Dù lựa chọn và triển khai các PPDH và hình thức tổ chức dạy học như thế nào đi nữa thì cũng đều phải đáp ứng yêu cầu PTPCNL HS.
          Như vậy mục tiêu:“Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”. Mục tiêu đó đang được Ngành GD&ĐT Tuần Giáo quyết tâm thực hiện để góp phần vào thành công chung của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả nước./.
 

Nguồn tin: Trường THCS Thị trấn

  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tài nguyên mới cập nhật

Thành viên Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1172

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10417

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1019825

Video mới cập nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1172

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10417

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1019825

Video mới cập nhật


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Điện Biên
0230.3862.328 admin@tuangiao.edu.vn
© Code được phát triển từ Mã nguồn mở - Shop BảoChi