Trang nhất Tin tức tổng hợp Góc giải trí Thể thao

Phòng GD&ĐT Tuần Giáo tổ chức Hội thi tuyển chọn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII

Thứ tư - 09/12/2015 05:13 - Tác giả bài viết: Phòng GD Tuần Giáo - Đã xem: 9349

Phòng GD&ĐT Tuần Giáo tổ chức Hội thi tuyển chọn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII

Phòng GD&ĐT Tuần Giáo tổ chức Hội thi tuyển chọn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII

(tuangiao.edu.vn) -
Với mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống luyện tập thể dục thể thao cho học sinh trong các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện.
Được sự nhất trí của UBND huyện, Phòng GD&ĐT Tuần Giáo tổ chức Hội thi tuyển chọn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, năm 2016 từ ngày 04/12 đến hết ngày 06/12/2015. Tham gia Hội thi năm nay có 43 đoàn vận động viên đại diện cho 43 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện; với tổng số 1.145 vận động viên, tham gia thi đấu ở 11/11 môn, 64/68 nội dung của Hội thi. Trong đó cấp Tiểu học có 498 vận động viên đăng ký thi đấu 5 môn với 13/15 nội dung; cấp THCS có 647 vận động viên đăng ký thi đấu ở 11 môn với 51/53 nội dung.
(Đ/c Lê Thị Hồng- Trưởng phòng GD&ĐT khai mạc hội thi)

(Đ/c Nguyễn Phi Sông- PCT UBND huyện cũng đến dự)

(Đ/c Đỗ Trọng Coóng- PTP GD&ĐT Trưởng Ban trọng tài)


Kết quả hội thi
Cấp Tiểu học
  I. Môn:  Bóng đá    
  Nội dung: Bóng đá nam Tiểu học    
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 TH Số 1 Quài Cang    
2 TH Số 2 Quài Nưa    
3 TH Pú Nhung    
4 TH Số 1 Thị trấn    
         
  II. Môn:  Thể dục Aerobic    
         
  3. Nội dung: 03 người (Khối 4, 5)    
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 TH Số 1 Thị trấn Nhất  
2 TH Số 2 Thị trấn Nhì  
3 TH Quài Tở Ba  
4 TH Số 1 Quài Cang Ba  
         
  4. Nội dung: 08 người (Khối 4, 5)    
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 TH Số 1 Thị trấn Nhất  
2 TH Số 2 Thị trấn Nhì  
3 TH Nậm Mức Ba  
4 TH Tỏa Tình Ba  
         
  III. Môn:  Cầu lông    
  Nội dung: Đôi nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Nguyễn Biên Cương TH Số 1 Thị trấn Nhất  
Phạm Việt Hoàng  
2 Lường Văn Quyền TH Số 1 Quài Nưa Nhì  
Lường Văn Trọng  
3 Trịnh Ngọc Minh TH Số 2 Thị trấn Ba  
Hoàng Tuấn Anh  
4 Trịnh Ngọc Minh TH Bình Minh Ba  
Hoàng Tuấn Anh  
         
  Nội dung: Đôi nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Trần Thị Bình TH Số 1 Thị trấn Nhất  
Tống Phương Linh  
2 Lò ThịThu Hiền TH Số 1 Quài Nưa Nhì  
Chu Thị Trà My  
3 Gia Bảo Ngọc TH Số 2 Thị trấn Ba  
Nguyễn T. Thu Uyên  
4 Tòng T. Hồng Thái TH Quài Tở Ba  
Tòng Thị Huyền  
         
  IV. Môn:  Cờ vua    
  Nội dung: Cá nhân nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Tòng Thế Quân TH Quài Tở Nhất  
2 Đào Quang Minh TH Số 2 Thị trấn Nhì  
3 Lường Văn Khánh TH Chiềng Sinh Ba  
4 Cao Đăng Uy TH Mùn Chung Ba  
         
  Nội dung: Cá nhân nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Nguyễn An Thủy TH Mùn Chung Nhất  
2 Lò Thúy Hiền TH Số 1 Quài Cang Nhì  
3 Tòng Thị Hồng TH Số 1 Quài Cang Ba  
4 Nguyễn Khánh Huyền TH Số 2 Thị trấn Ba  
         
  IV. Môn:  Điền kinh    
  Nội dung: Chạy 60m nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Khổ TH Nà Tòng Nhất 9'63
2 Lò Văn Ánh TH Số 1 Quài Cang Nhì 9'70
3 Lò Văn Dương PTDTBT TH Ta Ma Ba 10'00
4 Lò Văn Thuấn TH Chiềng Sinh Ba 10'10
         
  Nội dung: Chạy 60m nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Đào TH Mùn Chung Nhất 9'81
2 Lường Thị Nhinh TH Số 2 Thị trấn Nhì 12'28
3 Lò Thị Quý TH Số 1 Quài Cang Ba 10'61
4 Lò Thị Hiệp TH Nà Tòng Ba 10'70
         
  Nội dung: Bật xa nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Khổ TH Nà Tòng Nhất 1m80
2 Lường Văn Thiện TH Nà Tòng Nhì 1m78
3 Trịnh Quang Hiếu TH Số 2 Thị trấn Ba 1m75
4 Lò Văn Phương PTDTBT TH Ta Ma Ba 1m73
         
  Nội dung: Bật xa nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Linh TH Bình Minh Nhất 1m75
2 Quàng Thị Gió TH Nà Tòng Nhì 1m70
3 Lò Thị Hiệp TH Nà Tòng Ba 1m68
4 Lò Thị Đào TH Mùn Chung Ba 1m67
         
  Nội dung: Ném bóng nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Minh TH Rạng Đông Nhất 42m
2 Cà Văn Khổ TH Nà Tòng Nhì 40m43
3 Lường Văn Thiêu TH Nà Tòng Ba 40m14
4 Lò Văn Sơn TH Rạng Đông Ba 39m13
         
  Nội dung: Ném bóng nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Thùy Linh TH Bình Minh Nhất 34m46
2 Sùng Thị Hoa PTDTBT TH Ta Ma Nhì 31m17
3 Quàng Thị Thu Huyền TH Số 1 Thị Trấn Ba 28m60
4 Lò Thị Hiệp TH Nà Tòng Ba 26m
 
Cấp Trung học cơ sở
I. Môn: Bóng đá  
  Nội dung: Bóng đá nữ  
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 PTDTBT THCS Mùn Chung Nhất  
2 THCS Quài Cang Nhì  
3 THCS Quài Tở Ba  
4 THCS Thị trấn Tuần Giáo Ba  
         
  Nội dung: Bóng đá nam    
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 PTDTBT THCS Mường Mùn Nhất  
2 THCS Thị trấn Nhì  
3 PTDTBT THCS Mùn Chung Ba  
4 THCS Quài Tở Ba  
         
  II. Môn:  Bóng chuyền
  Nội dung: Bóng chuyền nam
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Thị trấn Nhất  
2 THCS Khong Hin Nhì  
3 THCS Quài Nưa Ba  
4 THCS Vừ A Dính Ba  
  Nội dung: Bóng chuyền nữ    
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Chiềng Sinh Nhất  
2 THCS Thị trấn Nhì  
3 THCS Quài Nưa Ba  
4 THCS Quài Tở Ba  
         
IV. Môn:  Thể dục Aerobic
  Nội dung: 03 người
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Thị trấn Nhất  
2 THCS Quài Cang Nhì  
3 THCS Quài Tở Ba  
         
  Nội dung: 08 người
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Thị trấn Nhất  
2 THCS Quài Cang Nhì  
3 THCS Quài Tở Ba  
         
V. Môn:  Cầu mây
  Nội dung: Cầu mây nam  
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Nà Sáy Nhất  
2 THCS Quài Tở Nhì  
3 THCS Chiềng Sinh Ba  
4 THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Cầu mây nữ  
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 THCS Quài Cang Nhất  
2 THCS Quài Tở Nhì  
3 THCS Thị Trấn Ba  
         
  VI. Môn:  Đá cầu    
  Nội dung: Đơn nam    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lường Văn Tuấn THCS Nà Sáy Nhất  
2 Lò Văn Việt THCS Quài Cang Nhì  
3 Lò Văn Nhượng THCS Nà Sáy Ba  
4 Lò Văn Việt PTDTBT THCS Mùn Chung Ba  
         
  Nội dung: Đơn nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Kim THCS Quài Tở Nhất  
2 Tòng Thị Kim Hoa THCS Quài Tở Nhì  
3 Cà Thị Tư THCS Khong Hin Ba  
4 Lường Thị Chỉnh THCS Quài Nưa Ba  
         
VII. Môn:  Cầu lông
  Nội dung: Đôi nam  
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lê Thanh Dương THCS Quài Nưa Nhất  
2 Nguyễn Mạnh Hiếu  
3 Lường Trần Khải Anh THCS Thị Trấn Nhì  
4 Mai Quốc An  
5 Cà Văn Kiên THCS Quài Tở Ba  
6 Quàng Văn Đông  
7 Lò Văn Hiệp THCS Quài Cang Ba  
8 Tòng Văn Thắng  
         
  Nội dung: Đôi nữ  
TT Đơn vị Giải Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tú Anh THCS Thị Trấn Nhất  
2 Lê Thị Hoàng Linh  
3 Quàng Thị Giang THCS Quài Tở Nhì  
4 Cà Thị Chung  
5 Lò Linh Chi THCS Quài Cang Ba  
6 Quàng Thị Phượng  
7 Nguyễn Thị Hồng THCS Quài Nưa Ba  
8 Cà Thị Lan  
         
  Nội dung: Đơn nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Đào Việt Bắc THCS Mùn Chung Nhất  
2 Lê Thanh Dương THCS Quài Nưa Nhì  
3 Lường Trần Khải Anh THCS Thị Trấn Ba  
4 Lò Văn Hiệp THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Đơn nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tú Anh THCS Thị Trấn Nhất  
2 Nguyễn Thị Hồng THCS Quài Nưa Nhì  
3 Quàng Thị Phượng THCS Quài Cang Ba  
4 Quàng Thị Giang THCS Quài Tở Ba  
         
VIII. Môn:  Bắn nỏ
  Nội dung: Nam đứng bắn  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Hồng Thương PTDTBT THCS Phình Sáng Nhất  
2 Sùng A Thái PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì  
3 Mùa A Pha PTDTBT THCS Tênh Phông Ba  
4 Vừ A Minh THCS Mường Thín Ba  
         
  Nội dung: Nam quỳ bắn  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Hồng Thương PTDTBT THCS Phình Sáng Nhất  
2 Sùng A Thái PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì  
3 Mùa A Pha PTDTBT THCS Tênh Phông Ba  
4 Vừ A Minh THCS Mường Thín Ba  
         
  Nội dung: Nam toàn năng  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Hồng Thương THCS Phình Sáng Nhất  
2 Sùng A Thái THCS Phình Sáng Nhì  
3 Mùa A Pha THCS Tênh Phông Ba  
4 Vừ A Minh THCS Mường Thín Ba  
         
  Nội dung: Nữ đứng bắn  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Thị Thùy THCS Phình Sáng Nhất  
2 Giàng Thị The THCS Phình Sáng Nhì  
3 Hạng Thị Dà THCS Ta Ma Ba  
4 Lò Thị Thu Hà THCS Quài Tở Ba  
         
  Nội dung: Nữ quỳ bắn  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Thị Thùy PTDTBT THCS Phình Sáng Nhất  
2 Giàng Thị The PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì  
3 Hạng Thị Dà PTDTBT THCS Ta Ma Ba  
4 Hảng Thị Vừ PTDTBT THCS Ta Ma Ba  
         
  Nội dung: Nữ toàn năng  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Gàng Thị Thùy THCS Phình Sáng Nhất  
2 Giàng Thị The THCS Phình Sáng Nhì  
3 Hạng Thị Dà THCS Ta Ma Ba  
4 Hảng Thị Vừ PTDTBT THCS Ta Ma Ba  
         
IX. Môn:  Cờ vua
  Nội dung: Cá nhân nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Đạt THCS Quài Tở Nhất  
2 Thào A Giàng THCS Mùn Chung Nhì  
3 Bùi Kỳ Anh THCS Thị Trấn Ba  
4 Nguyễn Minh Hiếu THCS Thị Trấn Ba  
         
  Nội dung: Cá nhân nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Thị Duyên THCS Quài Tở Nhất  
2 Nguyễn Thu Hà THCS Thị Trấn Nhì  
3 Nguyễn Thùy Dương THCS Thị Trấn Ba  
4 Lò Thị Linh THCS Quài Tở Ba  
         
X. Môn:  Điền kinh
  Nội dung: Chạy 100m nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Quân THCS Quài Tở Nhất 13'09
2 Thảo A Ca PTDTBT THCS Phình Sáng Nhì 13'69
3 Tòng Văn Hùng THCS Quài Cang Ba 14'10
4 Cà Văn Hùng PTDTBT THCS Mùn Chung Ba 14'10
         
  Nội dung: Chạy 100m nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Tòng Thị Giang THCS Quài Tở Nhất 14'65
2 Cà Thị Thủy THCS Quài Cang Nhì 15'05
3 Lò Thị Hiền THCS Quài Cang Ba 15'62
4 Lò Thị Lan THCS Quài Nưa Ba 16'29
         
  Nội dung: Chạy 200m nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Thào A Ca THCS Phình Sáng Nhất 29'82
2 Lường Văn Thu THCS Quài Nưa Nhì 30'11
3 Tòng Văn Hùng THCS Quài Cang Ba 30'13
4 Cà Văn Quân THCS Quài Tở Ba 30'18
         
  Nội dung: Chạy 200m nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lường Thị Nhung THCS Quài Nưa Nhất 32'50
2 Lò Thị Hiền  THCS Quài Cang Nhì 33'20
3 Cà Thị Thủy THCS Quài Cang Ba 33'25
4 Tòng Thị Giang THCS Quài Tở Ba 33'27
  Nội dung: Chạy 400m nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Tòng Văn Hùng THCS Quài Cang Nhất 64'49
2 Thào A Ca PTDTBT THCS Phình Sang Nhì 65'53
3 Quàng Văn Hùng THCS Quài Cang Ba 66'49
4 Quàn văn Mẳn THCS Quài Nưa Ba 67'42
         
  Nội dung: Chạy 400m nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Quàng Thị Yêu THCS Quài Nưa Nhất 71'39
2 Lò Thị Thảo THCS Quài Cang Nhì 73'69
3 Quàng Thị Vân THCS Quài Nưa Ba 75'62
4 Thào Thị Giống PTDTBT THCS Phình Sáng Ba 80'35
         
  Nội dung: Chạy 1500m nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Quàng Văn Mẳn THCS Quài Nưa Nhất 4'57''67
2 Ly A Khứ  PTDTBT THCS Mường Mùn Nhì 5'03''66
3 Lầu A Thu PTDTBT THCS Tênh Phông Ba 5'12''00
4 Cà Văn Việt  THCS Quài Cang Ba 5'14'77
         
  Nội dung: Chạy 800m nữ    
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Quàng Thị Yêu THCS Quài Nưa Nhất 2'44''00
2 Lò Thị Thảo A THCS Quài Cang Nhì 2'49''33
3 Quàng Thị Thanh THCS Quài Cang Ba 2'55''62
4 Quàng Thị Vân THCS Quài Nưa Ba 2'56''87
         
  Nội dung: Nhảy cao nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Văn Tuấn THCS Quài Cang Nhất 1m40
2 Lò Văn Hoàng THCS Thị Trấn Nhì 1m35
3 Lường Văn Thái THCS Rạng Đông Ba 1m35
4 Lường Văn Cương THCS Khong Hin Ba 1m35
         
  Nội dung: Nhảy cao nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Quàng Thị Yêu THCS Quài Nưa Nhất 1m20
2 Tòng Thị Xiến THCS Quài Nưa Nhì 1m20
3 Quàng Thị Hà THCS Quài Cang Ba 1m15
4 Quàng Thị Nga THCS Quài Cang Ba 1m15
         
  Nội dung: Nhảy xa nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Văn Cường THCS Rạng Đông Nhất 4m45
2 Tòng Văn Đinh THCS Quài Tở Nhì 4m45
3 Lò Văn Tuấn THCS Quài Cang Ba 4m39
4 Cà Văn Quân THCS Quài Tở Ba 4m39
         
  Nội dung: Nhảy xa nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Hiền THCS Quài Cang Nhất 3m70
2 Tòng Thị Giang THCS Quài Tở Nhì 3m61
3 Nguyễn Thị Mai THCS Thị Trấn Ba 3m50
4 Lò Thị Nga THCS Quài Nưa Ba 3m50
         
  Nội dung: Ném bóng nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Văn Linh THCS Quài Nưa Nhất 67m35
2 Mùa A Sùng PTDTBT THCS Ta Ma Nhì 66m42
3 Giàng A Do THCS Phình Sáng Ba 64m90
4 Tòng Văn Quý THCS Quài Cang Ba 62m52
         
  Nội dung: Ném bóng nữ  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lường Thị Thảo THCS Mùn Chung Nhất 43m90
2 Quàng Thị Thu THCS Ta Ma Nhì 43m37
3 Lò Thị Vân THCS Quài Nưa Ba 37m83
4 Lò Thị Thím THCS Mường Mùn Ba 36m90
         
XI. Môn:  Đẩy gậy
  Nội dung: Nam 38kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng A Lồng THCS Phình Sáng Nhất  
2 Quàng Văn Hồng THCS Quài Tở Nhì  
3 Hờ A Tình THCS Chiềng Sinh Ba  
4 Lò Văn Tiến THCS Nà Sáy Ba  
         
  Nội dung: Nam 41kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Văn Văn THCS Quài Tở Nhất  
2 Lò Văn Đông THCS Nà Sáy Nhì  
3 Cà Văn Dũng THCS Quài Nưa Ba  
4 Tòng Văn Quý THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Nam 44kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Thào A Chính THCS Phình Sáng Nhất  
2 Thào A Xu THCS Thị Trấn Nhì  
3 Cà Văn Dũng THCS Quài Tở Ba  
4 Cà Văn Sơn THCS Quài Nưa Ba  
         
  Nội dung: Nam 47kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Văn Tư THCS Quài Tở Nhất  
2 Giàng A Lử THCS Tênh Phông Nhì  
3 Giàng A Phong THCS Tỏa Tình Ba  
4 Lò Văn Sình THCS Chiềng Sinh Ba  
         
  Nội dung: Nam 50kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Tráng A Nếnh THCS Phình Sáng Nhất  
2 Vàng Xuân Khải THCS Thị Trấn Nhì  
3 Sùng A Tùng THCS Rạng Đông Ba  
4 Giàng A Nếnh THCS Mường Mùn Ba  
         
  Nội dung: Nam 53kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng A Thắng THCS Phình Sáng Nhất  
2 Lò Văn Dũng THCS Quài Tở Nhì  
3 Giàng A Thái THCS Ta Ma Ba  
4 Thào A Chung THCS Thị Trấn Ba  
         
  Nội dung: Nam 56kg   
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Văn Tương THCS Quài Tở Nhất  
2 Lầu A Nếnh THCS Rạng Đông Nhì  
3 Lò Văn Thăm THCS Quài Cang Ba  
4 Sùng A Ký THCS Thị Trấn Ba  
         
  Nội dung: Nữ 35kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Giàng Thị Sày THCS Phình Sáng Nhất  
2 Lò Thị Kiết THCS Nà Sáy Nhì  
3 Lò Thị Thương THCS Quài Tở Ba  
4 Lường Thị Oanh THCS Quài Nưa Ba  
         
  Nội dung: Nữ 38kg   
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Tòng Thị Thu THCS Quài Tở Nhất  
2 Cà Thị Tim THCS Khong Hin Nhì  
3 Thào Thị Hờ THCS Phình Sáng Ba  
4 Lò Thị Ngân THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Nữ 41kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lò Thị Quỳnh THCS Quài Cang Nhất  
2 Lầu Thị Mang THCS Phinhg Sáng Nhì  
3 Quàng Thị Sim THCS Quài Tở Ba  
4 Mùa Thị Nhi THCS Tỏa Tình Ba  
         
  Nội dung: Nữ 44kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Lường Thị Dương THCS Khong Hin Nhất  
2 Quàng Thị Hằng THCS Quài Cang Nhì  
3 Mùa Thị Hương THCS Thị Trấn Ba  
4 Lầu Thị Pà THCS Tỏa Tình Ba  
         
  Nội dung: Nữ 47kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Cà Thị Thoa THCS Quài Tở Nhất  
2 Tráng Thị Mỷ THCS Rạng Đông Nhì  
3 Lfo Thị Hoa THCS Mường Thín Ba  
4 Lò Thị Duyên THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Nữ 50kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Quàng Thị Thơm THCS Quài Nưa Nhất  
2 Lò Thị Hinh THCS Ta Ma Nhì  
3 Lò Thị Phương THCS Quài Tở Ba  
4 Lò Thị Vân  THCS Quài Cang Ba  
         
  Nội dung: Nữ 53kg  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Ly Thị Cà THCS Khong Hin Nhất  
2 Lò Thị Tiên THCS Quài Cang Nhì  
3 Thào Thị Phanh PTDTBT THCS Phình Sáng Ba  
4 Mùa Thị Sông PTDTBT THCS Tênh Phông Ba  
         
  Nội dung: Bóng bàn nam  
TT Họ và tên Đơn vị Giải Ghi chú
1 Mai Hồng Thái THCS Thị Trấn Nhất  
2 Mai Văn Trọng THCS Thị Trấn Nhì  
3 Lò Văn Long THCS Quài Nưa Ba  
4 Tòng Văn Kỷ THCS Quài Tở Ba  
         
GIẢI TOÀN ĐOÀN
  Cấp Tiểu học:    
  Giải Đơn vị Ghi chú
  Nhất TH Số 1 Thị trấn 31 điểm
  Nhì TH Số 2 Thị trấn 20 điểm
  Ba TH Số 1 Quài Cang 17 điểm
  Cấp Trung học cơ sở:    
  Giải Đơn vị Ghi chú
  Nhất THCS Quài Tở 78 điểm
  Nhì THCS Quài Cang 69 điểm

Tác giả bài viết: Lý Xuân Thanh

  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tài nguyên mới cập nhật

Thành viên Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

Video mới cập nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

Video mới cập nhật


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Điện Biên
0230.3862.328 admin@tuangiao.edu.vn
© Code được phát triển từ Mã nguồn mở - Shop BảoChi