Trang nhất Tin tức tổng hợp Tin các cấp học

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Thứ năm - 13/02/2020 10:05 - Tác giả bài viết: Phòng GD Tuần Giáo - Đã xem: 877

Hoạt động ngoài giờ của các bé khối mẫu giáo

Hoạt động ngoài giờ của các bé khối mẫu giáo

(tuangiao.edu.vn) - Xác định rõ việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sứ mệnh phát triển của nhà trường đồng thời để có thêm những giải pháp, biện pháp thiết thực hơn trong việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN
TẠI TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI
 
          Xác định rõ việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sứ mệnh phát triển của nhà trường đồng thời để có thêm những giải pháp, biện pháp thiết thực hơn trong việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay. Trong những năm qua, công tác quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên đã được Ban giám hiệu trường mầm non Họa Mi quan tâm và thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Sau đây xin chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tại trường mầm non Họa Mi.
          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông để đội ngũ giáo viên có nhận thức sâu sắc về vị thế nghề nghiệp của mình và sự cần thiết phải bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay
Làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về giáo dục mầm non giúp cho giáo viên có nhận thức rõ về vị thế vai trò về nghề nghiệp của mình; hiểu sâu sắc được phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên là bồi dưỡng các phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cần thiết ở ngay tại nhà trường để giáo viên thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; nắm chắc nhiệm vụ của nhà trường và ý nghĩa, lợi ích của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đối với bản thân. Từ đó có thái độ đúng đắn, trách nhiệm cao trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Thường xuyên tự bồi dưỡng, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, tinh thần say mê, sáng tạo, cần cù, chịu khó, tích cực học tập, nghiên cứu, biết khắc phục khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác tuyên truyền, truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát với đối tượng. Gắn việc giáo dục, bồi dưỡng của các tổ chức, đoàn thể với việc đề cao ý thức tự học, tự rèn của giảng viên trẻ. Cùng với đó, phải tích cực đấu tranh, ngăn chặn những tư tưởng, nhận thức, hành vi sai trái, những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín, tư cách của người giáo viên.
          2. Cách tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên tại trường
         Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị mà Ban giám hiệu nhà trường phân tích, đánh giá tình tình, đồng thời phải trả lời được 3 câu hỏi: 1. Chúng ta (cán bộ quản lí) đã hài lòng về kết quả phát triển về thể chất, tâm lý, xã hội, tình cảm, thẩm mĩ, nhận thức của trẻ hay chưa? 2. Giáo viên cần phải thay đổi gì để cải thiện kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ? 3. Hiệu trưởng phải làm gì để hỗ trợ giáo viên thay đổi? Hiện nay hiệu trưởng thường mắc lỗi gì trong quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên? để tìm ra cách tiếp cận phù hợp để phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất.
          Giáo viên là chủ thể chủ yếu trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên, đối với mỗi giáo viên cần phải có trách nhiệm cho việc phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp; mong muốn thực hiện tốt nhiệm vụ và muốn được hỗ trợ, hướng dẫn phát triển năng lực nghề nghiệp; được khuyến khích khi thực hiện tốt nhiệm vụ, được công nhận, hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công việc; và cuối cùng là có sự tin tưởng, tôn trọng giữa các nhà quản lý và giáo viên.
 Vai trò của người hiệu trưởng cũng hết sức quan trọng làm nên sự trưởng thành của đội ngũ trong công tác phát triển năng lực nghề nghiệp. Hiệu trưởng là người chủ chốt trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản, xây dựng tổ, nhóm chuyên môn hoạt động hiệu quả và xây dựng nội dung hỗ trợ đồng nghiệp cho đội ngũ giáo viên cốt cán; đồng thời cũng là người học tích cực, gương mẫu, là người tư vấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các giáo viên; quan trọng hơn cả hiệu trưởng chính là người huy động sự tham gia và tạo động lực niềm tin cho giáo viên.
Hơn nữa trong quá trình tiếp cận chúng ta phải thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc và quy trình, cách thức hỗ trợ và dự đoán được những tình huống có thể sảy ra khi triển khai đổi mới để từ đó có những giải pháp phù hợp. Sau đây là một số những dự đoán mà giáo viên có thể đưa ra khi hiệu trưởng yêu cầu đổi mới: Chúng tôi đã thử điều đó trước đây nhưng thất bại; giáo viên không thể làm được điều đó; chúng tôi cần phải phân tích rất cẩn thận…
          3. Phân tích tình hình năng lực nghề nghiệp giáo viên ở trường mầm non
          Có thể nói rằng trong thực hiện quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tại trường mầm non thì nội dung này giữ vai trò quan trọng nhất và quyết định sự thành công của nhà trường. Dựa vào tình hình thực tế về đội ngũ để ban giám hiệu nhà trường đưa ra các giải pháp phù hợp, đặc thù của đơn vị. Tại trường mầm non Họa Mi 100% cán bộ giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác. Hơn nữa các cô giáo đều tâm huyết, say mê với nghề và có ý thức học tập để năng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Vì vậy việc phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho đội ngũ được thực hiện tương đối thuận lợi. Tuy nhiên từ trước đến nay giáo viên luôn đi theo lối mòn cũ đó là có những biểu hiện tự thỏa mãn, bằng lòng với bản thân dẫn đến thiếu cố gắng, phấn đấu, một số còn ngại học tập, nghiên cứu, chậm đổi mới nội dung và phương pháp, tác phong…vì vậy để thực đổi mới phát triển năng lực nghề nghiệp cho tất cả các giáo viên trong trường sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhất định.
Bám theo chuẩn nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, Hiệu trưởng nhà trường cần xác định giáo viên thiếu hụt các năng lực nghề nghiệp nào? Vì sao giáo viên lại thiếu hụt các năng lực này? Giáo viên nào cần được chú ý bồi dưỡng (ở mỗi năng lực nghề nghiệp)? Giáo viên nào có khả năng hỗ trợ đồng nghiệp (ở mỗi năng lực nghề nghiêp)? Vấn đề gì cần ưu tiên giải quyết về năng lực nghề nghiệp của giáo viên ở trường?...
Sau khi phân tích tổng hợp kết quả tình hình năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong nhà trường, hiệu trưởng cần lập danh sách: Những giáo viên cần được hỗ trợ ở mỗi tiêu chí; Những giáo viên có thể hỗ trợ đồng nghiệp trong trường.
Qua phân tích tình hình ban giám hiệu nhà trường đã xác định được một số các nội dung và giải pháp cần phải bồi dưỡng cho giáo viên như sau:
          Một là: Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng sư phạm cho giáo viên với nhiều hình thức khác nhau
Giáo viên trong nhà trường được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, không chỉ vào thời gian đầu năm học do trường, Phòng/ Sở Giáo dục tổ chức mà trong suốt quá trình làm việc giáo viên đều phải có ý thức tự học: tham gia các buổi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp, tham quan các trường bạn về cách sắp xếp, tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ; tìm hiểu chương trình chăm sóc giáo dục của các trường qua các buổi tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn; tham dự các hội thi của ngành; tham gia các lớp học nâng cao trình độ; xem phim ảnh, học trực tuyến qua truyền hình và internet những nội dung liên quan đến chuyên ngành giáo dục mầm non; học và tìm hiểu thêm các kĩ năng phòng - xử trí các bệnh và tai nạn thường gặp ở trẻ, kĩ năng ứng xử sư phạm, sử dụng nhạc cụ, sử dụng vi tính, học các phương pháp dạy học và học cách làm việc hiệu quả; ... đặc biệt là tham gia các chương trình bồi dưỡng, tự học qua thực hành trải nghiệm, qua thực tế việc làm tại lớp, trường.
Hoạt động ngoài giờ của các bé khối mẫu giáo
           Hai là: Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn tổ
          Nhà trường thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học không tập trung vào đánh giá giờ học, xếp loại giờ dạy như trước đây mà giáo viên quan sát trẻ có đang học không? Học như thế nào? Việc học có ý nghĩa không? Trẻ học thêm được điều gì có ý nghĩa không và hướng đến khuyến khích giáo viên tìm ra nguyên nhân tại sao việc học của học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn và kịp thời có biện pháp khắc phục. Không chỉ tạo cơ hội cho mọi giáo viên được tham gia vào quá trình học tập để nâng cao trình độ chuyên môn mà cách làm này còn giúp giáo viên chủ động điều chỉnh cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình, và phù hợp với thực tế của trường mình.
           Ba là: Tổ chức các cuộc thi, hội thi theo nhu cầu và phù hợp với khả năng giáo viên
          Tất cả các cuộc thi, hội thi được tổ chức phải trên quan điểm không gây áp lực, luôn tạo động lực để giáo viên thể hiện hết năng lực sở trường của mình. Sau đây là một số những cuộc thi, hội thi nhà trường tổ chức cụ thể như: Ngày 20/11 tổ chức thi làm đồ dùng, đồ chơi đẹp, thi chấm lớp sáng - xanh - sạch - đẹp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm... Ngày 8/3 hội thi “Phụ nữ đa tài”, các cô giáo đăng kí tham gia thể hiện tài nữ công gia chánh: nấu ăn hoặc ca hát, sáng tác thơ, đóng kịch, trang trí lớp học, giờ dạy tốt, ứng xử hay… Kết quả cuộc thi đều phải được ban tổ chức ghi nhận sự nhiệt tình và cố gắng của họ. Tổ chức Hội thi giống như ngày “hội” thực sự, giúp giáo viên hứng khởi, vừa thoải mái tinh thần, vừa có thêm kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ.

Một góc trong Hội thi trang trí lớp sáng-xanh-sạch-đẹp
          Bốn là: Đa dạng hóa các hình thức đánh giá giáo viên
          Nhà trường sử dụng nhiều hình thức khác nhau để đánh giá giáo viên tại những thời điểm khác nhau: Quan sát quá trình tổ chức một hoạt động; đàm thoại để biết ý tưởng xây dựng kế hoạch /môi trường học tập cho trẻ; giao một nhiệm vụ nhất định; dự giờ dạy không báo trước, sắp đặt để giáo viên ứng xử các tình huống sư phạm... Đánh giá định kì và đánh giá thường xuyên. Ngoài cán bộ quản lí làm nhiệm vụ kiểm tra, cần lấy nguồn thông tin đánh giá (có minh chứng) từ đồng nghiệp, từ các bậc phụ huynh, từ trẻ,... và tự đánh giá của giáo viên. Các hình thức đánh gia đều được công khai cho giáo viên biết. Thay vì tìm kiếm nhược điểm, phải phát hiện được nhiều mặt ưu điểm của mỗi giáo viên. Giáo viên sẽ hài lòng nếu kết quả đánh giá là khách quan và chính xác. Cho giáo viên biết họ có năng lực và có thể làm rất tốt lĩnh vực nào đó, đồng thời khuyến khích, động viên họ cố gắng hơn vì tập thể.
           Năm là: Xây dựng một tập thể sư phạm lành mạnh, đoàn kết
           Một tập thể thân ái, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp cả về vật chất và tinh thần, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, nề nếp, kỉ cương, dân chủ,... sẽ giúp giáo viên yên tâm công tác, sẵn sàng vì sự lớn mạnh của tập thể.
           4. Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên ở trường mầm non
          Kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên mầm non chính là “kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên” chúng ta đang thực hiện. Quy trình lập kế hoạch hoạt động bao gồm: Xác định tên hoạt động? Xác định kết quả cần đạt? Xác định thời gian thực hiện? Phân công nhiệm vụ? Xác định nguồn lực?
          Chú ý: Tất cả mọi giáo viên trong nhà trường cần tham gia vào việc xây dựng, phát triển kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên để có được sự hiểu biết rõ ràng về cách hỗ trợ nâng cao hiệu quả thực hiện. Cần giải thích rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhóm và toàn trường trong quá trình triển khai thực hiện. Kế hoạch cần làm rõ: Những hoạt động tại mỗi giai đoạn; Xác định kết quả cần đạt; Thời gian thực hiện; Phân công nhiệm vụ; Nguồn lực tài chính.
          5. Giám sát, đánh giá hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên ở trường mầm non
         Thông thường khi xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau đó sẽ là việc giám sát, đánh giá các hoạt động đó mang lại những kết quả và tồn tại gì. Tuy nhiên các nhà trường có thể do chủ quan hoặc không chú ý mà khâu tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động đó không được thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo hiệu quả, dẫn đến việc thực hiện để rút kinh nghiệm trong điều chỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học tiếp theo sẽ không sát với tình hình thực tế…
         Nhận thức được vấn đề trên, Ban giám hiệu trường mầm non Họa Mi đã xác định ngay từ đầu năm học rằng việc giám sát, đánh giá hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tại trường là một trong những hoạt động hết sức quan trọng, là nội dung không thể thiếu trong công tác phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ. Việc giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch của nhà trường được dựa trên Khung đánh giá Hệ thống phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên trong trường mầm non. Thời điểm thực hiện việc đánh giá: cuối mỗi năm học. Thành phần tham gia đánh giá: giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu.
Có thể khẳng định rằng sau khi triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên tại trường mầm non Họa Mi, đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng vững vàng hơn về chuyên môn, phát triển được các năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường cũng như trong ngành giáo dục mầm non./.

Tác giả bài viết: Trường Mầm non Họa My

Nguồn tin: BGH Trường Mầm non Hoa My

  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tài nguyên mới cập nhật

Thành viên Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

Video mới cập nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

Video mới cập nhật


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Điện Biên
0230.3862.328 admin@tuangiao.edu.vn
© Code được phát triển từ Mã nguồn mở - Shop BảoChi