Trang nhất Tin tức tổng hợp Tin Giáo dục Hoạt động của ngành

Ngày 30-10-2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2015-2016

Thứ tư - 04/11/2015 10:18 - Tác giả bài viết: Phòng GD Tuần Giáo - Đã xem: 9629

Ngày 30-10-2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2015-2016

Ngày 30-10-2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2015-2016

(tuangiao.edu.vn) -
Ngày 30-10-2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2015-2016, đến dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 70 trường trực thuộc và toàn bộ chuyên viên phòng.


(Đ/c Lê Thị Hồng- Trưởng phòng GD&ĐT khai mạc và quán triệt tinh thần làm việc của hội nghị) (Đ/c Đỗ Trọng Coóng- PTP nhận hoa chúc mừng được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng)

 (Chia tay đ/c Trương Thị Mai- nguyên hiệu trưởng trường MN Chiềng Sinh)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ ĐẾN GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
Sau đây là một số kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học:
Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tập trung huy động học sinh ra trường, ra lớp; cải tạo cơ sở vật chất, trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, nhà nội trú cho học sinh đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu dạy và học năm học 2015-2016, đặc biệt tại các trường bị ảnh hưởng của mưa lũ, thiên tai.
Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT trong công tác bồi dưỡng chuyên môn hè cho giáo viện các cấp học. Đảm bảo về số lượng giáo viên tham gia bồi dưỡng từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Giảng viên các lớp bồi dưỡng đại trà tại huyện truyền tải đầy đủ nội dung tập huấn, tăng cường thảo luận, trao đổi nâng cao chất lượng tập huấn.
Hướng dẫn các trường tham gia mô hình trường học mới tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lớp học, thực hiện dạy và học theo đúng phương pháp, nội dung chương trình theo đúng kế hoạch.
Chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức Lễ khai giảng năm học theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
Tiếp nhận và triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên theo đúng tinh thần chỉ đạo và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

   - Quy mô trường, lớp, học sinh:
+ Tổng số trường 70 trường, trong đó: 26 trường mầm non; 28 trường tiểu học; 16 trường THCS đảm bảo kế hoạch tỉnh giao.
+ Tổng số lớp 931 lớp, trong đó:
293 nhóm, lớp mầm non (50 nhóm trẻ; 243 lớp mẫu giáo) thấp hơn kế hoạch tỉnh giao 08 nhóm, lớp do thiếu phòng học và giáo viên đứng lớp;
444 lớp tiểu học (88 lớp khối 1, 81 lớp khối 2, 82 lớp khối 3, 83 lớp khối 4, 76 lớp khối 5; 34 lớp ghép) thấp hơn kế hoạch tỉnh giao 05 lớp; giảm 01 lớp so với kế hoạch huyện giao do đưa học sinh lớp 3 trường PTDTBT TH Nậm Din về trung tâm;
194 lớp THCS (49 lớp khối 6, 47 lớp khối 7, 49 lớp khối 8, 49 lớp khối 9) thấp hơn kế hoạch tỉnh giao 07 lớp do nhiều học sinh chuyển đi trong thời điểm học kỳ II năm học 2014-2015, đầu năm học 2015-2016 và trúng tuyển vào trường PTDTNT THPT huyện;
So với cùng kỳ năm học 2014-2015 số lớp tăng 06 lớp (MN tăng 03, TH tăng 02, THCS tăng 01)
          + Tổng số học sinh đầu năm 22.187, trong đó:
7.108 trẻ mầm non (1.036 trẻ nhà trẻ, 6.072 trẻ mẫu giáo) vượt kế hoạch tỉnh giao 358 trẻ, cao hơn kế hoạch huyện giao 48 trẻ do làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ 2, 3, 4, 5 tuổi ra lớp;
9.148 học sinh tiểu học (khối 1: 1.911 học sinh; khối 2: 1.766 học sinh; khối 3: 1.820 học sinh; khối 4: 1.870 học sinh; khối 5: 1.781 học sinh) cao hơn kế hoạch tỉnh giao 98 học sinh do huy động tối đa trẻ trong độ tuổi, trẻ khuyết tật ra lớp và một số học sinh địa phương khác chuyển đến học nhờ;
6.001 học sinh THCS (khối 6: 1.627 học sinh; khối 7: 1.518 học sinh; khối 8: 1.490 học sinh; khối 9: 1.366 học sinh) vượt 51 học sinh so với kế hoạch tỉnh giao, thấp hơn kế hoạch huyện giao 144 học sinh do học sinh chuyển học trường ngoài huyện, 50 học sinh trúng tuyển trường PTDTNT THPT huyện và một số học sinh bỏ học, chuyển đi địa phương khác làm ăn theo gia đình.
   So với cùng kỳ năm học 2014-2015 tăng 607 học sinh (MN tăng 262 trẻ; TH tăng 184 học sinh; THCS tăng 141 học sinh.
   - Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp:
+ Huy động trẻ mầm non: 7.108/11.172 trẻ 0-5 tuổi đạt 63,6% dân số trong độ tuổi; vượt kế hoạch tỉnh giao 9,2%.
Trẻ 0-2 tuổi: 1.036/5.140 đạt 20,2% trẻ trong độ tuổi; vượt kế hoạch tỉnh giao 5,5%.
Trẻ 3-5 tuổi: 6.072/6.032 đạt 100,7% trẻ trong độ tuổi; tính riêng trẻ trên địa bàn huyện 5.980/6.032 đạt 99,1%; vượt kế hoạch tỉnh giao 2,0%.
Trẻ 5 tuổi: 1.903/1.881 đạt 101,2% dân số trong độ tuổi; tính riêng trẻ trên địa bàn huyện 1.877/1.881 đạt 99,8%; vượt kế hoạch tỉnh giao 1,1%.
          + Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1.908/1.925 đạt 99,2% dân số 6 tuổi; thấp hơn kế hoạch tỉnh giao 0,7%.
          + Huy động trẻ 6-10 tuổi học tiểu học: 9.084/9.040 đạt 100,5% dân số trong độ tuổi; tính riêng trẻ trên địa bàn huyện 9.006/9.040 đạt 99,6% (do 254 học sinh đi học nhờ và 332 học sinh địa phương khác đến học nhờ); cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao 0,6%.
          + Huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6: 1.574/1.636 đạt 96,2%; vượt kế hoạch giao 6,2%.
          + Huy động trẻ 11-14 tuổi học THCS: 5.872/6.002 đạt 97,8%; vượt kế hoạc tỉnh giao 8,7%.
    - Số lượng đội ngũ:
Cấp học Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên Đảng viên
Số lượng GV đạt chuẩn và trên chuẩn GV thừa (-), thiếu (+) so với định mức
PGD 17 3 11 11 -6 3 17
MN 637 80 404 404 +131 153 144
TH 901 73 695 695 -6 133 229
THCS 531 41 399 396 +7 91 321
Tổng 2.069 194 1.498 1.495 +126 377 694

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
Bồi dưỡng chính trị Bồi dưỡng chuyên môn Bồi dưỡng thanh tra
MN TH THCS
1.761 341 672 399 218

   - Cơ sở vật chất:
+ Tổng số phòng học hiện có: 884 trong đó, kiên cố 434; bán kiên cố 227; tạm 223; nhu cầu cần xây dựng bổ sung 270 phòng.
+ Số phòng học bộ môn, phòng chức năng: 147 trong đó, kiên cố 107; bán kiên cố 38; tạm 02; nhu cầu xây dựng bổ sung 167 phòng.
+ Số phòng công vụ: 265 trong đó, kiên cố 47; bán kiên cố 123; tạm 95; nhu cầu xây dựng bổ sung 88 phòng.
+ Số phòng nội trú: 178 trong đó, kiên cố 68; bán kiên cố 87; tạm 23; nhu cầu xây dựng bổ sung 110 phòng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý:
Triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 550/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND huyện Tuần Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì quy mô trường hớp, học sinh và huy động, duy trì số lượng học sinh.
Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Giáo dục và Đào tạo:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành.
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; xây dựng đội tuyển học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, tham gia có hiệu quả các cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức. Thực hiện tốt công tác giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống cho học sinh bán trú. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh. Quan tâm chỉ đạo các trường tham gia mô hình trường học mới cấp THCS.
Triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
Rà soát đối tượng trong độ tuổi phổ cập giáo dục, thực hiện các giải pháp duy trì bền vững các tiêu chí phổ cập giáo dục các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
- Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường. Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
Tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp với giáo dục các cấp, chuẩn hiệu trưởng. Thường xuyên quan tâm, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường, nhất là cán bộ, giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền trong công tác tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2015-2016.
          - Công tác kế hoạch, tài chính tăng cường cơ sở vật chất:
          Huy động các nguồn lực đầu tư, kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác quản lý thu phí, lệ phí đối với các trường trực thuộc.
          Khai thác có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang bị.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.
Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực phát triển công tác Giáo dục và Đào tạo.
2. Các giải pháp cơ bản
- Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Đẩy mạnh việc phát huy kết quả đạt được của các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
          - Tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.
          - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đảm bảo công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn.
          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức Hội nghị, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm qua mạng Internet, tăng cường sử dụng có hiệu quả hệ thống hồ sơ công việc, Website trong toàn ngành.
          - Xây dựng kế hoạch khoa học và thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Dạy học đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng bước giảm khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mưới phương pháp dạy và học đặc biệt tại các trường tham gia mô hình trường học mưới cấp THCS.
- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do huyện, ngành tổ chức.
          - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài. Huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục. Huy động các nguồn lực đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến lớp.
          - Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, khuyến khích, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.
Tác giả bài viết: Lý Xuân Thanh

  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tài nguyên mới cập nhật

Thành viên Đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm :1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12197

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 894174

Video mới cập nhật

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm :1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12197

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 894174

Video mới cập nhật


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Điện Biên
0230.3862.328 admin@tuangiao.edu.vn
© Code được phát triển từ Mã nguồn mở - Shop BảoChi